Notulen Ledenvergadering 07-04-2019

Wandelen in Limburg en in de Euregio

Created with Sketch.
 

     

Notulen Ledenvergadering 07-04-2019

Algemene Ledenvergadering van De Wandelgroep Euregio d.d. zondag 7 april 2019 van 12.00 tot 13.30 uur bij Zalencentrum Café Keulen in Klimmen

Aanwezig: Jan Bons (voorzitter), Colette Hansen-Smedts (penningmeester), Marion Blezer (secretaris) en Jos Diederen (Algemeen Bestuurslid)

Aanwezig: Marial Bons-Seevens, Sjef Cox, Jan Douven, Leon Groenenberg, Bert Hanssen, Jan Huntjes, Marcel Janssen, Piet van Kan, Maria van Kan, Yvonne Karstens, René Lardinois, Margo Lardinois-Schlechtriem, Edgart Lennertz, Bert Limbeek, Ger Logister, Tonny Mulders, Gemma Niessen, Luuk van Nuil, Astrid Ottenheijm, Ellen Palland, Annelies Senden, Bea Smeets, Annie Spiegels, Jac Stams, Finy Vaessen, Yvonne Vaessens, Jan Vaessens, Ine van Venrooij-Mesters, Henny Verburg, Peter Wolfs

Afwezig met kennisgeving:

Marjo Bovens, Liesbeth Bijlmakers, Elly de Boer, Leni Diederen, Tiny Geron, Marianne Huveneers, Johnny Klink, Elly Melein, Jan van Mulken, Hermien van Mulken-Rijff, Anja Purnot, Theo Put, Ria Rekko, Lucienne Schepers, Iwan Slabbers, Petra Sluymers, Margriet Tan-Teeuwen, Evelien Ubachs-Venema, Josephine Verschueren-Dierickx, Carola Vos-Reining, Herman Wijenberg,

Agenda

 1. Ontvangst
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28-10-2018
 3. Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie
 4. Concept Huishoudelijk Reglement
 5. Enquêteuitslagen en conclusies
 6. Info over wandelbegeleiders en assistenten
 7. Activiteiten
 8. Rooster van aftreden bestuursleden en vacature Algemeen bestuurslid
 9. Vorming kascommissie 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering
 1. Ontvangst

De voorzitter opent de vergadering en wenst de leden welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Wandelgroep Euregio. Deze vergadering wordt aansluitend gehouden na een korte, mooie wandeling (9 km) door Klimmen, geleid door Bert Limbeek. We worden ontvangen met koffie/thee en heerlijke Limburgse vlaai op kosten van de vereniging.

De voorzitter geeft een korte toelichting waarom deze vergadering zo kort volgt op de vorige. Vorig jaar is de vereniging opgericht en in dit kader was de vergadering in oktober 2018 bedoeld als oprichtingsvergadering. De vergadering van vandaag is dan ook bedoeld om ter verantwoording van de leden, de financiële afronding van 2018 en voor de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement af te ronden. Het volgend jaar(2020) wordt deze vergadering rond maart/april gehouden over het jaar 2019. De voorzitter vermeldt, verheugd te zijn dat we dit jaar, 1 jaar na oprichting, 115 leden tellen.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28-10-2018

De notulen worden zonder op- en aanmerkingen akkoord bevonden met dank aan de secretaris.

 1. Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie

De voorzitter legt aan de hand van de sheet het financieel verslag uit over het jaar 2018. De kascommissie, bestaande uit Luuk van Nuil en Peter Wolfs hebben het verslag op 28-01-2019 gecontroleerd, goedgekeurd en ondertekend, waarvoor dank voor de genomen moeite.

Het maximaal aantal te betalen wandelingen is 26. Zodra dit aantal bijgesteld kan worden, worden de leden hiervan op de hoogte gebracht.

 1. Concept Huishoudelijk Reglement

Bij de uitnodiging van de vergadering is het concept HR toegevoegd. Vorig jaar, werd terecht door Jan van Mulken de opmerking gemaakt dat er niets in staat vermeld voor wat betreft de wandelbegeleiders. De HR is hierop aangepast. Ook staat erin vermeld dat honden mee mogen, mits aangelijnd en achterin lopen. Bert Limbeek merkt op dat er bijgevoegd moet worden opgenomen dat honden ook niet mee mogen als er wandelingen zijn waar honden niet welkom zijn, zoals bijvoorbeeld in de ENCI-groeve. En dat de wandelbegeleiders dit ook melden bij de wandel-omschrijving op de website, als zij weten dat er geen honden welkom zijn.

Jan vraagt aan de leden of iedereen hiermee akkoord gaat zodat het HR vandaag op deze punten goedgekeurd kan worden.

De leden gaan akkoord en het HR is bij deze goedgekeurd.

 1. Enquêteuitslagen en conclusies

De voorzitter legt aan de hand van grafieken de uitslagen van de enquête uit.

 • Er zijn 115 leden, meer vrouwen dan mannen.
 • De meeste leden komen uit Parkstad, gevolgd door Maastricht, Sittard-Geleen en Heuvelland op de gedeelde 3e plaats, Heuvelland en Roermond.
 • De afstand van huis naar startlocatie: de meeste voorkeur gaat uit naar 20 tot 30 km. De afstand 10, 40 en 50 km is minder voorkeur voor, mits de wandeling naar de Eifel/Ardennen gaat, dan is het niet erg om meer dan 50 km te gaan.
 • Carpoolen. Voordeel is: spaart milieu, geld en minder problemen bij de locatie i.v.m. parkeerplaatsen. 70% wil carpoolen, waarvan 44% als chauffeur en 29% als passagier.
 • Op de vraag waar men het liefst wil wandelen heeft het Heuvelland de voorkeur (94%), gevolgd door Maastricht 77%, Parkstad en Sittard 65%, Roermond 48%, Duitse kant 76%, Belgische kant 79% en Ardennen/Eifel 70%.
 • Hoeveel km wil men wandelen. 10-13 km / 14-16 km heeft de voorkeur. Meer van 16 km met rustpauze. De afstand 7-9 km is minder in trek maar deze afstanden komen in de midweekwandelingen aan bod.
 • Wat doen we met nieuwe leden en de groep te groot wordt? De leden antwoorden dat er geen ledenstop moet komen en ook niet wandelen volgens inschrijving, maar er moet als de groep te groot wordt wel iets gebeuren.

Ook het bestuur ziet geen oplossing in een ledenstop. We willen ook dat jongeren de kans krijgen om bij onze vereniging aan te sluiten en door een ledenstop in te voeren wordt dit tegengehouden. En ons motto ‘vrijheid-blijheid’ , ik kom wanneer ik zin heb is dan ook niet meer van toepassing. En door inschrijving komt er nog meer werk bij kijken. Stel je hebt je ingeschreven en komt toch het laatste moment niet, je zegt niet op, dan hou je de plek bezet voor iemand die wel mee zou willen/kunnen gaan.

 1. Info over wandelbegeleiders en assistenten

Bij de wandeling in Noorbeek waren 2 afstanden gepland. Maar door het slechte weer en ons motto ‘vrijheid-blijheid’, waren er minder wandelaars aanwezig en het heeft dan ook geen zin om op voorhand dit te organiseren. Je hebt dan 2 wandelbegeleiders nodig, die de wandeling samen voorlopen terwijl dit misschien helemaal niet nodig is, dus ook extra kosten. Dus je kunt nooit voorzien hoe het loopt, hoeveel wandelaars er komen en dus onvoorspelbaar.

Ons idee is om een flexibele schil om de wandelgroep heen te maken door assisent-wandelbegeleider(s) op te leiden. We zoeken leden die interesse hebben om, als de groep erg groot is, mee te helpen. Bijvoorbeeld om achterin de groep te lopen om de groep te begeleiden en zo nodig in contact te blijven met de wandelbegeleider voorin. En degene die interesse hebben om het GPS systeem te leren kennen en dit onder de knie krijgen, zelf een groep te begeleiden mocht dit nodig zijn. Ria Rekko heeft zich aangemeld om mee te helpen met het begeleiden van de wandeling met GPS. Heb je interesse om dit ook te doen, meld je dan bij het bestuur voor meer info hoe dit in zijn werk gaat door bijvoorbeeld tijdens een wandeling uitleg e.d. hierover te krijgen.

Ook omdat niet te voorzien is hoeveel wandelaars er komen kan het zijn dat de groep niet bij één locatie ondergebracht kan worden om koffie/thee te drinken en zal de groep over verschillende horecagelegenheden verdeeld moeten worden. Het bestuur hoopt op begrip van de leden hierin.

 1. Activiteiten

In 2018 hebben we een aantal activiteiten gehad. We zijn naar Limbourg geweest, de Eifel en een nieuwjaarsbijeenkomst gehad. Helaas is de geplande strandwandeling geannuleerd vanwege vele werkzaamheden aan het spoor.

Voor dit jaar hebben we een aantal activiteiten op de planning staan. Zondag 14 april gaan we een wandeling maken door Maastricht. Een gecombineerde cultuur-/natuurwandeling. We maken een wandeling door het oude gedeelte van de stad naar de ENCI-groeve. Er stond ook een wandeling gepland naar Reiferscheid Eifel maar er is geen locatie te vinden om te pauzeren. Hier komt een alternatief voor.

Ook spelen we met de gedachte om een wandeling te maken gecombineerd met het Blotevoetenpad. En een dagtocht met een bus naar het Müllertal in Luxemburg en eventueel weer een nieuwjaarsbijeenkomst.

Hiervoor zoeken we leden die mee willen helpen met de organisatie. Tijdens de vergadering hebben zich al verschillende mensen gemeld. Alvast bedankt hiervoor.

 1. Rooster van aftreden bestuursleden en vacature Algemeen bestuurslid

Het bestuur is vorig jaar samen aangetreden en om de continuïteit te waarborgen is er een schema gemaakt voor aftreden:

2020 aftreden (eventueel herkiesbaar stellen): Marion Blezer

2021 aftreden (eventueel herkiesbaar stellen): Colette Hanssen-Smedts

2022 aftreden (eventueel herkiesbaar stellen): Jos Diederen

2023 aftreden (eventueel herkiesbaar stellen): Jan Bons

Daarnaast hebben we een vacature open staan voor Algemeen Bestuurslid. Tijdens de vergadering stelt Luuk van Nuil zich kandidaat voor de openstaande vacature.

De leden gaan akkoord met de benoeming van Luuk als bestuurslid.

We feliciteren Luuk met zijn nieuwe functie en veel succes gewenst.

 1. Vorming kascommissie 2019

Het is belangrijk dat het bestuur door de leden wordt gecontroleerd. Dit is het werk van een kascommissie en kost hooguit 2 uur per jaar. De commissie dient uit 2 personen te bestaan. Vorig jaar was dit Peter Wolfs en Luuk van Nuil. Je mag dit 2 achtereenvolgende jaren doen. Nu Luuk bij het bestuur is kan dit dus niet meer.

Peter Wolfs stelt zich weer ter beschikking en Jan Vaessens, die vorig jaar als reserve stond neemt dit over. Als reserve heeft Yvonne Vaessens zich opgegeven. Alvast bedankt hiervoor.

 1. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het bestuur bedankt voor Finy voor de mooie woorden.

 1. Sluiting vergadering

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en de leden zijn uitgenodigd om nog gezellig bij elkaar te zitten en na te praten (consumpties voor eigen beurs).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.